ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Загальні вимоги до фінансової звітності  

Завантажити

Баланс

Завантажити 

Звіт про фінансові результати

Завантажити 

Звіт про рух грошових коштів

Завантажити

Звіт про власний капітал 

Завантажити 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

Завантажити 

Основні засоби

Завантажити 

Нематеріальні активи

Завантажити

Запаси

Завантажити

Дебіторська заборгованість

Завантажити